Międzynarodowe spotkanie networkingowe dla firm z branży
elektroenergetycznej oparte na strukturze „szybkich randek”