/ Energymixer

Innowacyjny system informatyczny wspierający wydarzenia bazujące się na formule szybkich spotkań biznesowych

Innowacyjny system informatyczny wspierający wydarzenia bazujące się na formule szybkich spotkań biznesowych

Jedyny i innowacyjny software firmy Bosetti Global Consulting pozwalający na

GRAFIKA SPOTKAŃ

  • planowanie wielokrotnych spotkań bez ryzyka ich powtórzenia się
  • połączenie firm w grupy tematyczne zwiększające częstotliwość sukcesu pojedynczych spotkań
  • zorganizowanie spotkań dwustronnych z rezerwacją z „Kluczowymi Uczestnikami” wydarzenia

GRAFIKA PROGRAMU

  • zarządzanie „spersonalizowanymi programami” spotkań dla różnych przedstawicieli pojedynczej firmy
  • wygenerowaniu dla każdego uczestnika przed wydarzeniem własnego programu ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań (uwzględniając spotkania dwustronne i przy stołach rotacyjnych)
  • zarządzaniu w sposób innowacyjny zmiennością języka obcego podczas spotkań i wielu innych czynności, w których uczestnicy będą mogli wziąć udział podczas wydarzenia

UCZESTNICY

EPC i SUB-EPC

Firmy wykonawcze w formule Engineering, Procurement and Construction i podwykonawcze SUB-EPC

Producenci i dostawcy

Czołowi producenci sektora elektroenergetycznego, producenci urządzeń i instalacji, układów napięcia, komponentów, elementów, systemów łączności i kontroli oraz do diagnostyki, jak również dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).

Producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej

Firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej

Instytucje/ jednostki z branży elektroenergetycznej

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego, będące dostawcą produktów i/lub usług dla firm wykonawczych w formule EPC i podwykonawczych SUB-EPC, czołowych producentów sektora, jak również władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

Firmy przemysłowe w ramach spotkania Showroom B2B+

Spotkania w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych, management energetyczny: zakup energii „zielonej” i grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności, systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

UCZESTNICY

EPC i SUB-EPC

Firmy wykonawcze w formule Engineering, Procurement and Construction i podwykonawcze SUB-EPC

Producenci i dostawcy

Czołowi producenci sektora elektroenergetycznego, producenci urządzeń i instalacji, układów napięcia, komponentów, elementów, systemów łączności i kontroli oraz do diagnostyki, jak również dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).

Producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej

Firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej

Instytucje/ jednostki z branży elektroenergetycznej

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego, będące dostawcą produktów i/lub usług dla firm wykonawczych w formule EPC i podwykonawczych SUB-EPC, czołowych producentów sektora, jak również władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

Firmy przemysłowe w ramach spotkania Showroom B2B+

Spotkania w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych, management energetyczny: zakup energii „zielonej” i grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności, systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

WYDARZENIE SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI

STOŁY ROTACYJNE B2B

Uczestnicy spotkań przy stołach rotacyjnych będą mieli okazję porozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami firm wykonawczych w formule EPC i podwykonawczych SUB-EPC, producentów i dostawców, instytucji z branży energetycznej i elektroenergetycznej. Każdy stół pomieści 8 firm i 1 tłumacza/moderatora. Jedna sesja spotkania trwać będzie w sumie 16 minut, przy czym każda firma będzie miała 2 minuty na przedstawienie się. Tłumacz języka polskiego i angielskiego zapewni wsparcie językowe na żądanie firmy, która wyrazi taką potrzebę. Po zakończeniu danej sesji spotkania uczestnicy przesiądą się do kolejnego stolika, zgodnie ze swoim „spersonalizowanym” programem. Przed wydarzeniem każdy uczestnik otrzyma swój własny program ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań, który zostanie wygenerowany poprzez nasz innowacyjny software B2BSmartMixer®.

SPOTKANIA DWUSTRONNE

W SPOTKANIACH DWUSTRONNYCH Z WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĄ uczestniczyć będą oficjalne delegacje firm wykonawczych EPC i firm o istotnym znaczeniu przemysłowym dla branży energetycznej i elektroenergetycznej, zarówno polskiej, jak i europejskiej, określane jako Kluczowi Uczestnicy. Delegacje tych firm zostaną podzielone w zależności od branży i specjalizacji. Producenci i dostawcy, jak również instytucje uczestniczący w wydarzeniu będą mogli przesłać swoje oficjalne zapytanie o spotkanie za pośrednictwem platformy on-line opartej na innowacyjnym softwarze B2BSmartMixer®, która zostanie udostępniona przez Organizatora. Firma wykonawcza w formule EPC będzie miała prawo zaakceptować lub odrzucić skierowaną do niej prośbę o spotkanie. Sesje spotkań dwustronnych trwać będę 16 minut. Podczas spotkań organizator zapewni obecność tłumacza języka polskiego i angielskiego, jeśli uczestnicy spotkania wyrażą taką potrzebę. Przed wydarzeniem każdy uczestnik otrzyma swój własny program ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań.

PANELE DYSKUSYJNE

Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli jednostek będących Organizatorami wydarzenia, firm wykonawczych i podwykonawczych, instytucji oraz organów władzy państwowej zaangażowanych w wydarzenie. Uczestniczyć w nich będzie także delegacja z Politechniki Wrocławskiej składająca się z inżynierów absolwentów, doktorantów, wykładowców i studentów z kierunków związanych bezpośrednio z tematem wydarzenia.

SHOWROOM B2B+

Uczestnicy Wydarzenia (firmy wykonawcze w formule EPC, podwykonawcze, producenci i dostawcy, instytucje branżowe, jednostki publiczne) będą mieli możliwość zaprezentowania się w ramach tzw. „Showroom”. Część showroomów poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych, management energetyczny: zakup energii „zielonej” i grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności, systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

KONFERENCJA

Konferencja, podczas której wystąpią przedstawiciele jednostek organizujących wydarzenie, organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne), instytucje sektora energetycznego i elektroenergetycznego. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

OPEN NETWORKING

Open Networking to część wydarzenia, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą swoją obecność. W trakcie trwania networkingu będzie można nawiązać nowe kontakty biznesowe lub zacieśnić kontakty nawiązane w trakcie poprzednich części Wydarzenia, jak również obejrzeć atrakcje, jakie organizator zaoferuje uczestnikom.

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

PLATINUM SPONSOR:

 

HONORARY PATRONAGE:

 
 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 
 
 
 

MEDIA PATRONS:

REJESTRACJA