/ O Włoszech

SPOTKAMY SIĘ NA STADIONIE

Włochy – kraj partnerski Energy Industry Mixer

Krajem Partnerskim I-ej edycji Energy Industry Mixer będą Włochy
 To prekursorzy w cyfryzacji systemu energetycznego, jak również kraj, w którym energia do roku 2030 w 90% będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii.

W 2050 roku sposób wytwarzania energii elektrycznej na poziomie światowym zdominowany zostanie przez odnawialne źródła, także dzięki rozwojowi akumulatorów, które zapewnią 50% zapotrzebowania światowego. Do 2030 r. energia ze źródeł energii wiatrowej i słonecznej będzie w stanie zagwarantować 90% zapotrzebowania, a odsetek ten wzrośnie do 100% do roku 2050.

W wydarzeniu wezmą udział ważni przedstawiciele włoskiego sektora elektroenergetycznego: firmy wykonawcze w formule EPC i podwykonawcze SUB-EPC, producenci i dostawcy, izby handlowe, izby gospodarcze i instytucje należące do sektora.

Źródło:
www.inside.ista.com/pl
www.terna.it
www.ilsole24ore.com

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

PLATINUM SPONSOR:

 

HONORARY PATRONAGE:

 
 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 
 
 
 

MEDIA PATRONS:

REJESTRACJA