ORGANIZATOR

Organizatorem wydarzenia pt: Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018 w sektorze lotniczym, cywilnym oraz obronnym jest firma Bosetti Global Consulting  we współpracy z Dolnośląskim Klasterem Lotniczym, Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce.

Ideą spotkania jest zrzeszenie w jednym miejscu:

a) czołowych producentów z branży lotniczej OEMS – Original Equipment Manufacturer, którzy posiadają swoje zakłady zlokalizowane w Polsce oraz w Europie;

b) Dostawców produktów i usług pierwszego, drugiego i trzeciego szczebla (Tier1, Tier2, Tier3) zlokalizowanych w Polsce lub w Europie oraz

c) firm „New Entries” zlokalizowanych w Polsce ze swoimi zakładami, które są na etapie certyfikacji produktów lub usług do sektora lotniczego lub zamierzają powziąć takowe procedury certyfikacyjne.

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

PLATINUM SPONSOR:

 

HONORARY PATRONAGE:

 
 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 
 
 
 

MEDIA PATRONS:

REJESTRACJA