/ Program

 • 08:00-09:30

  Rejestracja uczestników

 • 9:30-10:30

  Oficjalne otwarcie  

  Konferencję plenarną otworzy Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii

  W oficjalnym otwarciu konferencji plenarnej wezmą również udział przedstawiciele organizatorów, partnerów i patronatów:

  Spółka Bosetti Global Consulting, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o., firma Energemini Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocław, Włoski Instytut Handlu Zagranicznego – Oddział w Warszawie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska.

  Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

 • 10:30- 11:30

  Prezentacje: branża elektroenergetyczna w Polsce i we Włoszech, perspektywy inwestycyjne w krótkim i średnim okresie czasowym

  Sprawozdawcy: eksperci branżowi, inwestorzy i przedstawiciele właściwych Ministerstw z poszczególnych krajów.

  Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

 • 11:30-12:00

  Spotkanie z mediami na temat Projektu „5 nowych inwestycji dla Wrocławia: Smart City Solutions”

 • 12:00- 12:45

  Przerwa na lunch

 • 12:45-17:00

  Spotkania biznesowe Energymixer
  – Spotkania rotacyjne B2B

  – Spotkania dwustronne

  –Spotkania w ramach Showroom B2B+

 • 12:45-13:45

  Panel dyskusyjny nr 1 – pod patronatem Smart City Wrocław

  Tytuł: 5 nowych inwestycji dla Wrocławia: Smart City Solutions

  Przedmiotem panelu będzie prezentacja idei Smart City we Wrocławiu i dotychczasowych projektów zrealizowanych w tej formule. Wraz z reprezentantami firm TAURON Polska Energia i Ericsson omówione zostaną cztery nowe projekty realizowane w ramach programu CityLab, które dotyczą monitorowania jakości powietrza, inteligentnego parkowania, systemu zarządzania koszami na śmieci i nowych usług z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury oświetleniowej.

  Moderator: Robert Bednarski – Dyrektor Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia

 • 14:00-15:00

  Panel dyskusyjny nr 2 – pod patronatem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

  Tytuł: Optymalizacja kosztów energii dla odbiorców “przemysłowych”

  Przedmiotem dyskusji i analizy przeprowadzanej w trakcie dyskusji panelowej będą następujące zagadnienia: obniżenie zużycia energii i oszczędności (ESCO, demand response, efektywność energetyczna, program “Czyste powietrze”); umowy PPA (umowy sprzedaży energii) z wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych; produkcja energii ze źródeł autonomicznych (nowych schemat wsparcia dla kogeneracji, źródła odnawialne i mechanizm “wydajności”) oraz rozwiązania w zakresie akumulacji energii (technologie, funkcjonalność i modele biznesowe).

  Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz spółki PILE ELBUD S.A.

 • 15:15-16:15

  Panel dyskusyjny nr 3 – pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

  Tytuł: Dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej w Polsce do wymogów współpracy z odnawialnymi źródłami energii

  Przedmiotem panelu będzie: program wdrożonych działań w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii; autonomiczne systemy energetyczne i rola przedsiębiorstw energetycznych w zarządzaniu i rozwoju lokalnych struktur energetycznych oraz modernizacja istniejących systemów / instalacji energetycznych w kontekście produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (program BLOKI 200+), problemy i wyzwania technologiczne.

  Moderator: Prof. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej

 • 16:30-17:30

  Panel dyskusyjny nr 4 – pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  Tytuł: Produkcja energii elektrycznej w Polsce, sieć i dystrybucja dzisiaj i jutro: perspektywy inwestycyjne dla przedsiębiorców

  Grupa omawiać będzie wybrane konkretne plany inwestycyjne (case studies) dotyczące produkcji energii elektrycznej w Polsce, sieci oraz dystrybucji, które mają być realizowanej w krótkiej – średniej perspektywie czasowej. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono ekspertów z branży handlowej oraz badawczo – rozwojowej.

  Moderator: dr inż. Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP

 • 17:45-19:30

  Kolacja Galowa/Open Networking/Koncert

Część 1 | Wszyscy uczestnicy

RECEPCJA – PARTER
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8:00–9:30

Rejestracja uczestników

Poczęstunek dla zarejestrowanych uczestników

Czas dla uczestników na zostawienie materiałów marketingowych w salach wystawowych

SALA PRASOWA – PARTER
KONFERENCJA PLENARNA

9:30–10:30

OFICJALNE OTWARCIE

Przedstawiciele Organizatorów, partnerów, sponsorów

10:30–12:30

Wystąpienia prelegentów

12:30–13:15

Przerwa na lunch

Część 2 | Grupy uczestników

SALA PRASOWA – PARTER
PANELE DYSKUSYJNE

GRUPA 1
Prelegenci, przedstawiciele władz, delegacje akademickie i osoby zainteresowane

13:30–14:15

Panel dyskusyjny nr 1

14:15–14:30  Przerwa na kawę

14:30–15:15

Panel dyskusyjny nr 2

15:15–15:30  Przerwa na kawę

15:30–16:15

Panel dyskusyjny nr 3

16:15–16:30  Przerwa na kawę

16:30–17:15

Panel dyskusyjny nr 4

17:15–18:30

Wizyta w Showroomach (KLUB BIZNESOWY – I PIĘTRO)

SALA BIZNESOWA – I PIĘTRO
SPOTKANIA BIZNESOWE ENERGYMIXER

GRUPA 2

Firmy wykonawcze, podwykonawcze producenci, dostawcy, instytucje elektroenergetyczne, organizatorzy i sponsorzy

13:30–18:30

20 sesji spotkań rotacyjnych przy okrągłym stole

20 sesji spotkań „1 na 1”

Showroom

Część 3 | Wszyscy uczestnicy

SALA DIAMENTOWA – II PIĘTRO
OPEN NETWORKING / KOLACJA

18:30–20:00

Okazja dla uczestników do poznania się nawzajem oraz nawiązania kontaktów biznesowych.

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

HONORARY PATRONAGE:

 
 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 
 
 

MEDIA PATRONS:

REJESTRACJA