/ Program

RECEPCJA – PARTER
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8:00–9:00

Rejestracja uczestników

Poczęstunek dla zarejestrowanych uczestników

Czas dla uczestników na zostawienie materiałów marketingowych w salach wystawowych

SALA PRASOWA – PARTER
KONFERENCJA PLENARNA

9:00–10:00

OFICJALNE OTWARCIE

Robert Zasina Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja

Fabrizio Bosetti – CEO Bosetti Global Consulting

Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia

Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Ryszard Paszkowski – Senior Trade Analyst Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego – Oddział w Polsce

Roman Maciejewski – Prezes Zarządu Santander Factoring Sp. z o.o.

Michał Szukała – Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Marco Monetti – Prezes Zarządu Energemini Group

Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Andrzej Sidło – Przedstawiciel Ministerstwa Energii

Prof. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej

Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Monika Silva – Zastępca Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

10:00–11:30

WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW  

Paweł Jamrożek – pełnomocnik Zarządu EDF Fenice

Tytuł: Polski sektor energetyczny – Krótko- i średnioterminowe perspektywy rozwoju

Tomasz Jamróz – doradca do spraw technologii zielonych i innowacyjnych, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł: Polskie zielone technologie a geopolityka energetyczna

Bogdan Plata – Prezes Zarządu Innpact

Tytuł: Efektywne zarządzanie kosztami mediów energetycznych

Michele Santovito – Prezes Zarządu AssoEGE [Stowarzyszenie Ekspertów ds. Zarządzania Energią]

Tytuł: Włoski system energetyczny i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej. Doświadczenie certyfikowanych Ekspertów ds. Zarządzania Energią i rola stowarzyszenia branżowego dla ekspertów ds. zarządzania energią

Rosanna Viola – Menadżer ds. rozwoju działalności – branża motoryzacyjna – czyste technologie – zdrowie i wellness [Centrum Internacjonalizacji Regionu Piemontu]

Tytuł: Agencja Regionu Piemontu, Klaster Energii i Czystych Technologii

Paweł Dajewski – Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Santander Bank Polska we Wrocławiu

Tytuł: Santander Bank Polska jako Państwa partner w biznesie przez cały okres prowadzenia inwestycji

Piotr Bielski – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska

Tytuł: Perspektywy gospodarcze w roku 2019

Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

11:30–11:50

Przerwa kawowa

SALA PRASOWA – PARTER
PANELE DYSKUSYJNE

11:50–12:50

Panel dyskusyjny nr 1 – pod patronatem Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych  

Tytuł: Optymalizacja kosztów energii dla odbiorców “przemysłowych

Przedmiotem dyskusji i analizy przeprowadzanej w trakcie dyskusji panelowej będą następujące zagadnienia: obniżenie zużycia energii i oszczędności (ESCO, demand response, efektywność energetyczna, program “Czyste powietrze”); umowy PPA (umowy sprzedaży energii) z wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych; produkcja energii ze źródeł autonomicznych (nowych schemat wsparcia dla kogeneracji, źródła odnawialne i mechanizm “wydajności”) oraz rozwiązania w zakresie akumulacji energii (technologie, funkcjonalność i modele biznesowe).

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz spółki PILE ELBUD

Prelegenci:
Roman Gabrowski – Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia
Marcin Karykowski – Dyrektor Sprzedaży  DB Energy S. A.
Jarosław Piątek
– Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu EDF Fenice
Bogdan Plata – Prezes Innpact i współorganizator Grupy Zakupowej 2020 WSSE-INNPACT
Marco Ferrara – Zarząd Energemini Polska
Michele Santovito – Prezes Zarządu AssoEGE

12:50–13:20  Przerwa obiadowa

13:20–14:20

Panel dyskusyjny nr 2 – Pod patronatem Smart City Wrocław

Tytuł: Nowe inwestycje dla Wrocławia: Smart City Solutions

Przedmiotem panelu dyskusyjnego będzie przedstawienie idei Smart City we Wrocławiu oraz projektów, które zostały już zrealizowane w tej formule. Wraz z przedstawicielami spółek TAURON Polska Energia i Ericsson omawiane będą cztery nowe projekty zrealizowane w ramach programu CityLab, dotyczące monitoringu jakości powietrza, inteligentnych parkingów, systemu zarządzania pojemnikami na śmieci oraz nowych usług z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury oświetleniowej.

Moderator: Robert Bednarski – Dyrektor Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia

Prelegenci:
Paweł Poneta – Zastępca Dyrektora Wykonawczego Ds. Badań i Innowacji TAURON Polska Energia S.A.
Marcin Sugak
 – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Ericsson Sp. z o. o.

14:20–14:40  Przerwa kawowa

14:40–15:40

Panel dyskusyjny nr 3 – Pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

Tytuł: Dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej w Polsce do wymogów współpracy z odnawialnymi źródłami energii

Przedmiotem panelu będzie: program wdrożonych działań w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii; autonomiczne systemy energetyczne i rola przedsiębiorstw energetycznych w zarządzaniu i rozwoju lokalnych struktur energetycznych oraz modernizacja istniejących systemów / instalacji energetycznych w kontekście produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (program BLOKI 200+), problemy i wyzwania technologiczne.

Moderator: Prof. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej

Prelegenci:
Grzegorz Serwatka – pełnomocnik Zarządu EDF Fenice
Edward Ziaja – Prezes Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych
Prof. Edward Chlebus – Kierownik Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciel spółki Tauron Wytwarzanie
Aleksander Gul – Business Development Manager ABB Poland Sp. z o.o.

15:40–16:00  Przerwa kawowa

16:00–17:00

Panel dyskusyjny nr 4 – Pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tytuł: Produkcja energii elektrycznej w Polsce, sieć i dystrybucja dzisiaj i jutro: perspektywy inwestycyjne dla przedsiębiorców

Grupa omawiać będzie wybrane konkretne plany inwestycyjne (case studies) dotyczące produkcji energii elektrycznej w Polsce, sieci oraz dystrybucji, które mają być realizowanej w krótkiej – średniej perspektywie czasowej. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono ekspertów z branży handlowej oraz badawczo – rozwojowej.

Moderator: dr inż. Jacek NowickiSekretarz Generalny SEP

Prelegenci:
Aleksander Gul – Business Development Manager ABB Poland Sp. z o.o.
Sebastian Urbanek – Dyrektor Sektora Energetycznego 3M Poland
Jerzy Kurella
– Przewodniczący Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ekspert ds. energetycznych w instytucie Staszica
Maciej Mróz – Kierownik biura planowania i rozwoju sieci w Tauron Dystrybucja
Kamila Lesiw- Głowacka– Instytut Rozwoju Terytorialnego
Andrzej Sidło – Główny Specjalista w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Energii
Andrzej Gajewski – Consult Energy, ekspert branży energetycznej

SALA BIZNESOWA – I PIĘTRO
ENERGYMIXER BUSINESS MEETINGS 

13:20–13:30

Oficjalne otwarcie showroomów i spotkań biznesowych Energymixer

Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

Z udziałem:

Fabrizio Bosetti – CEO firmy Bosetti Global Consulting

Roman MaciejewskiPrezes Zarządu Santander Bank Polska

Bogdan Plata – Prezes Zarządu Innpact

13:30–17:15

Koordynator spotkań biznesowych Energymixer – Alessandro Saglio

Sesje spotkań rotacyjnych

Sesje spotkań dwustronnych i “B2B+”

Showroomy

17:15–17:30

Oficjalne zakończenie spotkań biznesowych Energymixer oraz showroomów

Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

Go Tesla – Taste the future: Losowanie voucherów wśród uczestników

SALA DIAMENTOWA – II PIĘTRO 

OPEN NETWORKING / KOLACJA 

17:30–19:30 

Oficjalne otwarcie i przedstawienie Trio Kuba Lechki Trio

Prezenter: Krzysztof Szwałekdziennikarz ekonomiczny

19:30

Oficjalne zakończenie wydarzenia Energy Industry Mixer wydanie 2019

Krzysztof Szwałek wraz z przedstawicielami SANTANDER BANK POLSKA, INNPACT i instytucji współorganizujących wydarzenie

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

PLATINUM SPONSOR:

 

HONORARY PATRONAGE:

 
 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 
 
 
 

MEDIA PATRONS:

REJESTRACJA